Disclaimer

Deze website is bedoeld om je algemene informatie te verschaffen over de producten en diensten en over aanverwante onderwerpen van JIJ! Advies en Coaching bv

JIJ! Advies en Coaching bv neemt bij samenstellen en onderhouden van deze website de grootste zorgvuldigheid in acht. Desondanks kan JIJ! Advies en Coaching bv er niet voor instaan dat de geboden informatie te allen tijde juist, volledig en actueel is. Ditzelfde geldt voor de juistheid van de informatie van derden, waarnaar in de website wordt verwezen en voor het foutloos functioneren van de website. JIJ! Advies en Coaching bv aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor.

JIJ! Advies en Coaching bv behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Niets van deze site - mits voor eigen gebruik - mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.